Søgning:


NBS 02 Klinisk proces

Status: Godkendt

Indhold og afgrænsning af domænet:
Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet nedsatte i 2004 denne arbejdsgruppe med henblik på at afdække centrale begreber inden for domænet Klinisk proces. Domænet er afgrænset ud fra G-EPJ ver. 2.0's fremstilling af den Kliniske Procesmodel. Det vil sige, at fokus har været på det kliniske arbejde og på den dokumentation, der knytter sig hertil.

Overordnet referenceramme:
DS/ENV 13940 1. udgave 2002-03-20
Sundhedsinformatik - Konceptsystemer til understøttelse af helhed i patientforløb
GEPJ version 2.2 (20050812)

Tidligere version
Den oprindeligt godkendte version af begrebssystemet fra 2006 kan findes på Klinisk proces 2006.

Enkelte begreber er siden ændret bl.a. i forbindelse med justeringer, som blev godkendt af Rådet for Indholdsmæssig Standardisering i januar 2009. Se Ændringer i begrebssystemet.

Yderligere materiale
Arbejdsgruppens rapport er en kort rapport over gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og disses løsninge samt evt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

For yderligere information, kontakt