Søgning:


Velkommen til Sundhedsvæsenets begrebsbase

Læs om søgning under Vejledning til søgning.

Begrebsbasen, udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) og indeholder begrebssystemer inden for centrale sundhedsfaglige emneområder. Begrebssystemerne og de tilhørende definitioner af begreber stilles her til rådighed for det danske sundhedsvæsen og andre interesserede parter.

De standardiserede begreber er en reference, som de begreber, der anvendes i sundhedsvæsenet, kan holdes op imod sådan at brugeren kan blive opmærksom på betydningsforskelle og dermed kan blive mere præcis i sin anvendelse af sundhedsvæsenets begreber.

Definitionerne i Begrebsbasen er udarbejdet med henblik på entydigt at afdække det enkelte begrebs betydning, sådan at det kan anvendes tværfagligt i sundhedsvæsenet uden at være tilknyttet særlige processer eller metoder. For at opnå dette er begreberne udarbejdet ved hjælp af terminologiske principper og metoder, der er med til at sikre den sproglige og betydningsmæssige præcision.

Begrebsarbejdet under NBS kan inddeles i tre lag, som hægtes sammen i én ontologi:

  • Et niveau der omfatter helt generelle begreber, som fx objekt, aktivitet, proces. Dette niveau omtales som topontologien.
  • Et niveau der omfatter sundhedsfagligt generelle begreber, som fx sundhed, primærsektor og helbredstilstand. Dette niveau omtales som en generel sundhedsfaglig ontologi
  • Et niveau der omfatter specifikke sundhedsfaglige begreber, dom fx forskellige typer forløb, medicinering og undersøgelse. Dette niveau udgøres af domænespecifikke delontologier, som udarbejdes af en række arbejdsgrupper.

Vigtigt om status på begreber

Hvert begreb har en status, som angiver om begrebet er godkendt eller færdiggjort. Status færdiggjort betyder, at begrebet vises i Begrebsbasen, men det har endnu ikke været i høring og ikke er godkendt. Læs eventuelt mere om statusoplysningerne.


En levende vidensbase, der er under stadig udvikling
Begrebsbasen er under stadig udvikling. Det er således hensigten, at revidere arbejdet løbende, hvis basens brugere fremkommer med ønsker og ændringsforslag, som vil forbedre kvaliteten af indholdet. Fra hver arbejdsgruppes hjemmeside er det muligt at hente et kommentarskema, som ændringsforslag eller ønsker skal skrives i.

Hvis du har en kommentar til basens indhold eller et forslag til en forbedring er du velkommen til at sende det til . Men husk at begrunde dit forslag - det letter behandlingen betydeligt!