Status: Godkendt
 

Definition:

adfærd som patienter og andre borgere bevidst eller ubevidst udviser og som påvirker deres livsstil og dermed deres sundhed


Kilde: NBS 07 sundhedsadfærd

Kommentar:

Et menneskes sundhedsadfærd er bestemt af både personlige, lokale og samfundsbestemte forhold og afspejler dets sociale og kulturelle identitet. Sundhedsadfærd kan både være positiv og negativ (risikoadfærd). Begrebet udtrykker både den salutogenetiske synsvinkel og den patogenetiske (risikoadfærd). Et eksempel er et barns motionsvaner der både er betinget af biologiske forhold (kan barnet?), psykologiske forhold (synes barnet det er sjovt?), sociale og kulturelle forhold (prioriterer familien det?), lokale forhold: (cykelsti til skolen, støtte til lokale idrætsforeninger, rollemodeller i omgivelserne) og samfundsbetingede forhold (idrætsundervisning i skolen, normer omkring børn og fysisk aktivitet. Sundheden kan fremmes gennem adfærdsændringer.

Problemfelter:
Afgrænsning til livsstil som dog opfattes at rumme mange slags sundhedsadfærd. Den rent sundhedsfremmende sundhedsadfærd har ikke sit eget begreb i begrebssystemet.


Termer:


TermTermtypeTermstatus
sundhedsadfærdAnbefalet
health behaviourÆkvivalent


Findes på diagrammerne:

Folkesundhed
Totaldiagram: Forebyggelse, folkesundhed, sundhedsfremme


Relationsgrænseflade for: sundhedsadfærd
RelationTil
påvirkerlivsstil
kan værerisikoadfærd